Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Làm gì phải Hốt - JustaTee x Hoàng Thùy Linh x Đen

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0918***669

[Karaoke] Làm gì phải Hốt - JustaTee x Hoàng Thùy Linh x Đen

0705***860

[Karaoke] Làm gì phải Hốt - JustaTee x Hoàng Thùy Linh x Đen

3065072

[Karaoke] Làm gì phải Hốt - JustaTee x Hoàng Thùy Linh x Đen