Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Liên Khúc Nhạc Sống Bolero Tone Nữ | Vùng Lá Me Bay | Người Tình Không Đến

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2868851

Karaoke Liên Khúc Nhạc Sống Bolero Tone Nữ | Vùng Lá Me Bay | Người Tình Không Đến

0782***807

Karaoke Liên Khúc Nhạc Sống Bolero Tone Nữ | Vùng Lá Me Bay | Người Tình Không Đến

0944494969

Karaoke Liên Khúc Nhạc Sống Bolero Tone Nữ | Vùng Lá Me Bay | Người Tình Không Đến