[Karaoke ] Loi Hua Cho Tinh Yeu H.A.T & Ung Hoang Phuc

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Linh Phương Lê

[Karaoke ] Loi Hua Cho Tinh Yeu H.A.T & Ung Hoang Phuc

2516836

[Karaoke ] Loi Hua Cho Tinh Yeu H.A.T & Ung Hoang Phuc

Đào Phương Thúy

[Karaoke ] Loi Hua Cho Tinh Yeu H.A.T & Ung Hoang Phuc