Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke Lời Việt] Bất Tiễn Vãn Ngâm 不羡晚吟 (Ký Vân Mộng Song Kiệt - Ma Đạo Tổ Sư) - Sakura Shan

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.