[Karaoke Lời Việt] Độ Ta Không Độ Nàng (Có thoại) - Sakura Shan

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2361624

[Karaoke Lời Việt] Độ Ta Không Độ Nàng (Có thoại) - Sakura Shan

2022389

[Karaoke Lời Việt] Độ Ta Không Độ Nàng (Có thoại) - Sakura Shan

1013884

[Karaoke Lời Việt] Độ Ta Không Độ Nàng (Có thoại) - Sakura Shan