[Karaoke lời Việt] Một Triệu Khả Năng | 一百万个可能

Địa điểm: Vincom Đồng Hới Quảng Bình, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2219165

[Karaoke lời Việt] Một Triệu Khả Năng | 一百万个可能

Xuân Hoa Thu Nguyệt

[Karaoke lời Việt] Một Triệu Khả Năng | 一百万个可能