Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Love Is an Open Door - Frozen | Karaoke Version | KaraFun

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3144754

Love Is an Open Door - Frozen (2013 film) | Karaoke Version | KaraFun

3144754

Love Is an Open Door - Frozen (2013 film) | Karaoke Version | KaraFun

0844***293

Love Is an Open Door - Frozen (2013 film) | Karaoke Version | KaraFun