Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Lý Cây Bông Rap Version 360P

Địa điểm: Vincom Cà Mau, Phường 1, Cà Mau, Cà Mau

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.