Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Mashup MAMA 2017-Đức Phúc, Hoà Minzi, Erik

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Đỗ Hải

Karaoke Mashup MAMA 2017-Đức Phúc, Hoà Minzi, Erik

0813***047

Karaoke Mashup MAMA 2017-Đức Phúc, Hoà Minzi, Erik

Kim Pu

Karaoke Mashup MAMA 2017-Đức Phúc, Hoà Minzi, Erik