Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE | [Mashup] Mẹ Yêu x Ước Mơ Của Mẹ - Ái Phương x CARA tại Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0903***695

KARAOKE | [Mashup] Mẹ Yêu x Ước Mơ Của Mẹ - Ái Phương x CARA tại Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2

0352***501

KARAOKE | [Mashup] Mẹ Yêu x Ước Mơ Của Mẹ - Ái Phương x CARA tại Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2

Nguyễn Duy Khôi

KARAOKE | [Mashup] Mẹ Yêu x Ước Mơ Của Mẹ - Ái Phương x CARA tại Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2