KARAOKE - MÀU NƯỚC MẮT - NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN (Beat Chuẩn - Tone Nam)

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0935***258

KARAOKE - MÀU NƯỚC MẮT - NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN (Beat Chuẩn - Tone Nam)

0905***703

KARAOKE - MÀU NƯỚC MẮT - NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN (Beat Chuẩn - Tone Nam)

0869***722

KARAOKE - MÀU NƯỚC MẮT - NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN (Beat Chuẩn - Tone Nam)