Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Miền Trung Ơi - Đan Trường [Official]

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0939***759

[Karaoke] Miền Trung Ơi - Đan Trường [Official]

1922014

[Karaoke] Miền Trung Ơi - Đan Trường [Official]

1739883

[Karaoke] Miền Trung Ơi - Đan Trường [Official]