Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] MISSING YOU - PHƯƠNG LY [ VERSION GUITAR ]

Địa điểm: Vincom Long An, Góc đường Hùng Vương và đường, Mai Thị Tốt, Tân An, Long An, Tân An, Long An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Vũ

[KARAOKE] MISSING YOU - PHƯƠNG LY [ VERSION GUITAR ]

0867***350

[KARAOKE] MISSING YOU - PHƯƠNG LY [ VERSION GUITAR ]

2554358

[KARAOKE] MISSING YOU - PHƯƠNG LY [ VERSION GUITAR ]