Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau - Mr. Siro

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2927308

Karaoke Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau - Mr. Siro

0905***122

Karaoke Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau - Mr. Siro

0867568614

Karaoke Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau - Mr. Siro