Karaoke Một bước yêu vạn dặm đau (tone nữ) bản gốc full 720

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0929***803

Karaoke Một bước yêu vạn dặm đau (tone nữ) bản gốc full 720

0568***834

Karaoke Một bước yêu vạn dặm đau (tone nữ) bản gốc full 720

0568***834

Karaoke Một bước yêu vạn dặm đau (tone nữ) bản gốc full 720