Karaoke Một Mai Giã Từ Vũ Khí | Tone Nữ beat chuẩn | Nhạc sống LA STUDIO | Karaoke 9669

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0919***529

Karaoke Một Mai Giã Từ Vũ Khí | Tone Nữ beat chuẩn | Nhạc sống LA STUDIO | Karaoke 9669

0919***529

Karaoke Một Mai Giã Từ Vũ Khí | Tone Nữ beat chuẩn | Nhạc sống LA STUDIO | Karaoke 9669