Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Một ngày chẳng nắng | Pháo northside & Thỏ 7 màu | May karaoke tivi 🍀

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3086093

Karaoke Một ngày chẳng nắng | Pháo northside & Thỏ 7 màu | May karaoke tivi 🍀

User 4080922

Karaoke Một ngày chẳng nắng | Pháo northside & Thỏ 7 màu | May karaoke tivi 🍀

3080684

Karaoke Một ngày chẳng nắng | Pháo northside & Thỏ 7 màu | May karaoke tivi 🍀