Karaoke Nếu Được Làm Người Tình Tone Nữ Beat mới Organ Đại Nghiệp

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 03/11/2019

Mã số bình chọn: 4 (233 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0903***826

Karaoke Nếu Được Làm Người Tình Tone Nữ Beat mới Organ Đại Nghiệp

0934***006

Karaoke Nếu Được Làm Người Tình Tone Nữ Beat mới Organ Đại Nghiệp

0909***966

Karaoke Nếu Được Làm Người Tình Tone Nữ Beat mới Organ Đại Nghiệp