[Karaoke] - NẾU NGÀY ẤY | SOOBIN HOÀNG SƠN - Beat chuẩn

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2450641

[Karaoke] - NẾU NGÀY ẤY | SOOBIN HOÀNG SƠN - Beat chuẩn

0387***973

[Karaoke] - NẾU NGÀY ẤY | SOOBIN HOÀNG SƠN - Beat chuẩn

0914400181

[Karaoke] - NẾU NGÀY ẤY | SOOBIN HOÀNG SƠN - Beat chuẩn