Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE | Ngày chưa giông bão - Bùi Lan Hương

Địa điểm: Vincom Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0708760163

KARAOKE | Ngày chưa giông bão - Bùi Lan Hương

0918***384

KARAOKE | Ngày chưa giông bão - Bùi Lan Hương

2375043

KARAOKE | Ngày chưa giông bão - Bùi Lan Hương