Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ KARAOKE ] NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO | TONE NỮ | BEAT CHUẨN | BÙI LAN HƯƠNG

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3166371

[ KARAOKE ] NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO | TONE NỮ | BEAT CHUẨN | BÙI LAN HƯƠNG

0337***948

[ KARAOKE ] NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO | TONE NỮ | BEAT CHUẨN | BÙI LAN HƯƠNG

3165000

[ KARAOKE ] NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO | TONE NỮ | BEAT CHUẨN | BÙI LAN HƯƠNG