[KARAOKE] Ngộ Nhận | Tone Nữ | Piano Version | Bảo Thy

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Phương Móm

[KARAOKE] Ngộ Nhận | Tone Nữ | Piano Version | Bảo Thy

Hanh Sun

[KARAOKE] Ngộ Nhận | Tone Nữ | Piano Version | Bảo Thy

0938***047

[KARAOKE] Ngộ Nhận | Tone Nữ | Piano Version | Bảo Thy