Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Người Em Từng Yêu - Ngân Ngân | Người từng làm em khóc...

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3155905

Karaoke Người Em Từng Yêu - Ngân Ngân | Người từng làm em khóc...

0963***748

Karaoke Người Em Từng Yêu - Ngân Ngân | Người từng làm em khóc...

3136153

Karaoke Người Em Từng Yêu - Ngân Ngân | Người từng làm em khóc...