(Karaoke) || Người Lạ Thoáng Qua - Đinh Tùng Huy || Tone Nữ Thương Võ (Bbm)

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2378327

(Karaoke) || Người Lạ Thoáng Qua - Đinh Tùng Huy || Tone Nữ Thương Võ (Bbm)

2378116

(Karaoke) || Người Lạ Thoáng Qua - Đinh Tùng Huy || Tone Nữ Thương Võ (Bbm)