[Karaoke] -- NGƯỜI MÌNH YÊU CHƯA CHẮC ĐÃ YÊU MÌNH - Gil Lê - Beat chuẩn

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2374646

[Karaoke] -- NGƯỜI MÌNH YÊU CHƯA CHẮC ĐÃ YÊU MÌNH - Gil Lê - Beat chuẩn

2329100

[Karaoke] -- NGƯỜI MÌNH YÊU CHƯA CHẮC ĐÃ YÊU MÌNH - Gil Lê - Beat chuẩn

0938***912

[Karaoke] -- NGƯỜI MÌNH YÊU CHƯA CHẮC ĐÃ YÊU MÌNH - Gil Lê - Beat chuẩn