Karaoke như những phút ban đầu | Beat hoài lâm | Tone nữ

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Mai Nguyen Van Anh

Karaoke như những phút ban đầu | Beat hoài lâm | Tone nữ

2809846

Karaoke như những phút ban đầu | Beat hoài lâm | Tone nữ

2768333

Karaoke như những phút ban đầu | Beat hoài lâm | Tone nữ