KARAOKE NIỀM RIÊNG_LALA TRẦN || st : Phan Thế Huy || Niềm riêng xin giấu trong men rượu sầu

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.