Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

karaoke nobita thầm yêu xuka | NL KARA

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2664328

karaoke nobita thầm yêu xuka | NL KARA

2652060

karaoke nobita thầm yêu xuka | NL KARA

Phạm Quang Nhật Minh

karaoke nobita thầm yêu xuka | NL KARA