karaoke Nỗi Nhớ Cao Nguyên Hồ Quang Hiếu

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0905***388

karaoke Nỗi Nhớ Cao Nguyên Hồ Quang Hiếu

2091973

karaoke Nỗi Nhớ Cao Nguyên Hồ Quang Hiếu

0961***535

karaoke Nỗi Nhớ Cao Nguyên Hồ Quang Hiếu