Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE / Nụ Cười Em Là Nắng - Green x Zeaplee「Lofi Version by 1 9 6 7」/ Official Video

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0964***496

KARAOKE / Nụ Cười Em Là Nắng - Green x Zeaplee「Lofi Version by 1 9 6 7」/ Official Video

2960934

KARAOKE / Nụ Cười Em Là Nắng - Green x Zeaplee「Lofi Version by 1 9 6 7」/ Official Video

2757093

KARAOKE / Nụ Cười Em Là Nắng - Green x Zeaplee「Lofi Version by 1 9 6 7」/ Official Video