Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE 🎤 Nụ Hôn Cuối I Ho Hoai Anh I Lưu Hương Giang 🎵 Karaoke Việt Nam

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.