Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE ÔNG XÃ EM NUMBER ONE | BEAT GỐC | LÂM CHẤN KHANG

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3099491

KARAOKE ÔNG XÃ EM NUMBER ONE | BEAT GỐC | LÂM CHẤN KHANG

2999944

KARAOKE ÔNG XÃ EM NUMBER ONE | BEAT GỐC | LÂM CHẤN KHANG

2976274

KARAOKE ÔNG XÃ EM NUMBER ONE | BEAT GỐC | LÂM CHẤN KHANG