Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE ÔNG XÃ EM NUMBER ONE | BEAT GỐC | LÂM CHẤN KHANG

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2801071

KARAOKE ÔNG XÃ EM NUMBER ONE | BEAT GỐC | LÂM CHẤN KHANG

2712003

KARAOKE ÔNG XÃ EM NUMBER ONE | BEAT GỐC | LÂM CHẤN KHANG

0365***439

KARAOKE ÔNG XÃ EM NUMBER ONE | BEAT GỐC | LÂM CHẤN KHANG