Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Pháo Hồng - Đạt Long Vinh | Tone Nữ

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2935148

Karaoke Pháo Hồng - Đạt Long Vinh | Tone Nữ

0336***347

Karaoke Pháo Hồng - Đạt Long Vinh | Tone Nữ

Phạm Thị Hoa

Karaoke Pháo Hồng - Đạt Long Vinh | Tone Nữ