Karaoke Phi Điểu Và Ve Sầu | 飞鸟和蝉 - Nhậm Nhiên 任然

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2550104

Karaoke Phi Điểu Và Ve Sầu | 飞鸟和蝉 - Nhậm Nhiên 任然

0339***515

Karaoke Phi Điểu Và Ve Sầu | 飞鸟和蝉 - Nhậm Nhiên 任然

2544099

Karaoke Phi Điểu Và Ve Sầu | 飞鸟和蝉 - Nhậm Nhiên 任然