Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Phố Không Em - Thái Đinh [Beat Gốc]

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0384***944

[Karaoke] Phố Không Em - Thái Đinh [Beat Gốc]

0934***185

[Karaoke] Phố Không Em - Thái Đinh [Beat Gốc]

Huỳnh Anh Đức

[Karaoke] Phố Không Em - Thái Đinh [Beat Gốc]