Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Phượng Buồn Nhạc Sống Tone Nam | Karaoke Tuấn Cò

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2690229

Karaoke Phượng Buồn Nhạc Sống Tone Nam | Karaoke Tuấn Cò

0988***676

Karaoke Phượng Buồn Nhạc Sống Tone Nam | Karaoke Tuấn Cò

2239790

Karaoke Phượng Buồn Nhạc Sống Tone Nam | Karaoke Tuấn Cò