KARAOKE Phương Xa (EDM VESION) - Tone Nữ ( Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài )

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1898483

KARAOKE Phương Xa (EDM VESION) - Tone Nữ ( Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài )

0901***107

KARAOKE Phương Xa (EDM VESION) - Tone Nữ ( Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài )

0779***719

KARAOKE Phương Xa (EDM VESION) - Tone Nữ ( Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài )