Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke Piano] Sài Gòn đau lòng quá toàn kỉ niệm chúng ta... / Hoàng Duyên / Video By ThanhHuy

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0988***200

[Karaoke Piano] Sài Gòn đau lòng quá toàn kỉ niệm chúng ta... / Hoàng Duyên / Video By ThanhHuy

0988***200

[Karaoke Piano] Sài Gòn đau lòng quá toàn kỉ niệm chúng ta... / Hoàng Duyên / Video By ThanhHuy

Hoang Trung Hieu

[Karaoke Piano] Sài Gòn đau lòng quá toàn kỉ niệm chúng ta... / Hoàng Duyên / Video By ThanhHuy