Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke♬ Planetarium - Ai Otsuka 【No Guide Melody】 Instrumental

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3030717

Karaoke♬ Planetarium - Ai Otsuka 【No Guide Melody】 Instrumental

Nguyễn Hà Phương

Karaoke♬ Planetarium - Ai Otsuka 【No Guide Melody】 Instrumental

2623111

Karaoke♬ Planetarium - Ai Otsuka 【No Guide Melody】 Instrumental