Karaoke- Quên Cách Yêu

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0902***709

Karaoke- Quên Cách Yêu

2695039

Karaoke- Quên Cách Yêu

0963580164

Karaoke- Quên Cách Yêu