Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Rồi Người Thương Cũng Hoá Người Dưng - Hiền Hồ ( Beat Chuẩn)

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0965***403

[KARAOKE] Rồi Người Thương Cũng Hoá Người Dưng - Hiền Hồ ( Beat Chuẩn)

0822***100

[KARAOKE] Rồi Người Thương Cũng Hoá Người Dưng - Hiền Hồ ( Beat Chuẩn)

0347***677

[KARAOKE] Rồi Người Thương Cũng Hoá Người Dưng - Hiền Hồ ( Beat Chuẩn)