Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng Tone Nam

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1738133

Karaoke Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng Tone Nam

0938***015

Karaoke Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng Tone Nam

1804026

Karaoke Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng Tone Nam