Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE / Rung Động - Dương Edward x Zeaplee「Lofi Version by 1 9 6 7」 / Official Video

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2927290

KARAOKE / Rung Động - Dương Edward x Zeaplee「Lofi Version by 1 9 6 7」 / Official Video

2923152

KARAOKE / Rung Động - Dương Edward x Zeaplee「Lofi Version by 1 9 6 7」 / Official Video

0928***688

KARAOKE / Rung Động - Dương Edward x Zeaplee「Lofi Version by 1 9 6 7」 / Official Video