[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 29/01/2020

Mã số bình chọn: 11 (9 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2188256

[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn

0844***193

[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn

Dũng Nguyễn Đình

[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn