[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 28/01/2020

Mã số bình chọn: 20 (1 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2188256

[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn

0844***193

[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn

Dũng Nguyễn Đình

[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn