[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn

Địa điểm: BigC Go Bà Rịa, Ba Ria, Ba Vì, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2838949

[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn

0967813119

[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn

0967813119

[ Karaoke] Sai Lầm Của Anh - Đình Dũng | Tone Nam Beat Chuẩn