Karaoke Sai Lầm Của Anh | Tone Nữ Beat Chuẩn | Karaoke Kitun

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0982***365

Karaoke Sai Lầm Của Anh | Tone Nữ Beat Chuẩn | Karaoke Kitun

0982***365

Karaoke Sai Lầm Của Anh | Tone Nữ Beat Chuẩn | Karaoke Kitun

0888***073

Karaoke Sai Lầm Của Anh | Tone Nữ Beat Chuẩn | Karaoke Kitun