Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] SAY - ĐAN NGUYÊN, QUỐC KHANH - BEAT CHUẨN TONE NAM

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3084064

[KARAOKE] SAY - ĐAN NGUYÊN, QUỐC KHANH - BEAT CHUẨN TONE NAM

2966534

[KARAOKE] SAY - ĐAN NGUYÊN, QUỐC KHANH - BEAT CHUẨN TONE NAM

0968***794

[KARAOKE] SAY - ĐAN NGUYÊN, QUỐC KHANH - BEAT CHUẨN TONE NAM