Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE - Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau (Freak D Lofi Ver.) - Emcee L (Da LAB) ft. Badbies

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.