Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE - SÓNG GIÓ - HƯƠNG LY - BEAT CHUẨN

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2109211

KARAOKE - SÓNG GIÓ - HƯƠNG LY - BEAT CHUẨN

0935***588

KARAOKE - SÓNG GIÓ - HƯƠNG LY - BEAT CHUẨN

0984***113

KARAOKE - SÓNG GIÓ - HƯƠNG LY - BEAT CHUẨN